Djur och natur

Djur och natur

Vacker natur med exotisk flora och fauna brukar förknippas med semester på varmare breddgrader. På flera av våra resmål får vi även möjligheten att möta djur som vi inte är vana vid att se.

Vilda och utrotningshotade djur
Vi på Ving arbetar tillsammans med våra kollegor i Norden och vårt moderbolag i England, Thomas Cook Group, för att skapa en bättre kontroll och bättre förutsättningar för de djur vi möter på våra resmål. Under flera år har Thomas Cook i England arbetat aktivt med djurskydd och varit delaktiga i framtagande av riktlinjer för djurhållning och djurskydd. 2008 lanserades bland annat ”ABTA:s Global Standards, Animal Welfare Handbook and Checklists” som är gemensamt framtaget av medlemmar i den engelska resebranschorganisationen ABTA. Riktlinjerna reviderades 2013 och anses idag vara de mest omfattande riktlinjer som finns för djurens välfärd inom turistbranschen.

Sedan 1 januari 2017 har en striktare policy införts inom hela Thomas Cook Group för arrangörer av djurattraktioner. Den innefattar fler kontroller och uppföljningar samt krav på att alla arrangörer följer ABTAs riktlinjer fullt ut. Arrangörer som inte klarar att leva upp till riktlinjerna tas bort. Thomas Cook är först inom reseindustrin med denna strikta linje. Policyn är framtagen tillsammans med experter inom detta område, Global Spirit samt djurorganisationen Born Free.

Policy och handlingsplan

  • Från och med 1 januari 2017 genomförs kontroller av de utflykter vi erbjuder till utflyktsarrangörer där man möter djur. I kontrollen utgår man från de riktlinjer som fastställts i "Global Welfare Guidance for Animals in Tourism" (Thomas Cook har ca 500 utflykter där man möter djur, av dem har Ving ca 25 utflykter (2018). Målet är att granska 50 leverantörer per år).
  • Besöken görs oanmälda och varje utflyktsarrangör förväntas förse Global Spirit med det material som efterfrågas.
  • Om kontrollen visar att en arrangör inte klarar de uppsatta riktlinjerna fullt ut har de tre månader på sig att lösa sina problem. Vi kommer att arbeta med arrangören för att förbättra villkoren för djuren under denna period. Om situationen inte förbättras stoppas all försäljning och marknadsföring.
  • Även om en utflykt tas bort till försäljning kommer vi att fortsätta ge stöd till arrangören för att hjälpa dem att uppfylla de krav som ställs. Beslut om att ta tillbaka en arrangör kommer fattas från fall till fall och alltid med utgångspunkt från att de klarar att leva upp till riktlinjerna.

En viktig del i policyn är också att vi inte accepterar att djurparker köper in vilda tillfångatagna djur från naturen till sina parker för att använda i underhållningssyfte.

Läs mer om ABTAs riktlinjer här.

Thomas Cook/Ving slopar djurparker som har späckhuggare

Sedan policyn infördes har 49 utflyktsmål granskats fram till och med sommaren 2018, varav 29 tagits bort som inte uppfyllde de uppsatta djurskyddsnormerna utifrån ABTAs riktlinjer. De övriga 20 utflyktsmålen lever upp till kraven för god djurhållning och har även infört förbättringar som ett direkt resultat av de kontroller som genomförts via Global Spirit.Den 29 juli 2018 offentliggjordes att Thomas Cook-gruppen tar bort djurparkerna SeaWorld och Loro Parque i sitt utflyktsprogram. Läs mer här

Elefantutflykter

Som i ett led i vårt arbete inom Thomas Cook Northern Europe (Ving i Sverige och Norge/Spies/Tjäreborg) beslutade vi 2015 att från och med vintersäsongen 2015/2016 ta bort elefantridning/shower ur vårt program. Beslutet implementerades därefter inom hela Thomas Cook Group. Framöver kommer vi arbeta för att finna mer djurvänliga alternativ för att kunna erbjuda våra gäster utflykter där man kan möta elefanter.

Tänk på det här när du möter djur på semestern

  • Undvik vilda djur som ställs ut som nöjesobjekt, detta inkluderar dansande björnar och att bli fotograferad med apor, tigerungar, ormar och exotiska fåglar. Dessa djur är ofta hämtade från naturen när de är mycket unga och är inte alltid väl omhändertagna.
  • Köp inte produkter helt eller delvis tillverkade av utrotningshotade växter och djur, detta inkluderar exempelvis koraller, snäckor, sjöstjärnor, elfenben, päls, fjädrar, skinn, horn, tänder, ägg, reptiler och sköldpaddor.

Vi försöker även vara lyhörda för den återkoppling vi får från både kunder och anställda och får vi kommentarer om att djur far illa eller att det på något sätt inte står riktigt rätt till försöker vi aktivt vidta åtgärder. Vi har haft utfärder där vår personal och gäster reagerat på att djuren inte har det bra och då har vi även tagit bort de utfärderna ur vårt program.

Natur

Genom framgångsrikt miljöarbete på våra hotell och på vårt flygbolag bidrar vi på flera olika sätt genom att minska de negativa miljöeffekterna. Men vi försöker även genom lokala stödprojekt och engagemang bidra till att bevara natur och miljö på resmålen.

Under årets varma månader är brandfaran stor runt Medelhavet och på många ställen förstörs stora skogsområden som följd av bränder. På Rhodos har Skogsmyndigheterna tagit initiativ till återplantering av träd i områden som härjats av bränder. Under tre års tid har ca 1500 träd planterats på dessa platser.

Projektet genomförs tillsammans med Vings hotell Sunwing Kallithea Beach Resort samt Sunprime Miramare och dess anställda samt det lokala fackförbundet för hotellanställda. I november 2013 deltog 200 personer som tillsammans planterade ca tusen träd på Rhodos i området Efiles. Träden skänks av Prefectural Nursery garden of Dodecanese. En stor vattentank har skänkts av den lokala brandkåren och tillsammans med dem har man schemalagt bevattning av träden under de varma sommarmånaderna sedan 2014, vilket genomförs av frivilliga volontärer, bland annat är Vings hotellanställda med och vattnar träden.

Beach Cleaning Day

Genom vårt arbete med Blue Flag genomför vi även varje år en Beach Cleaning Day på våra certifierade hotell och stränder. Det innebär att personalen ger sig ut på stränderna för att plocka skräp och snygga upp. Även gästerna uppmuntras att delta för att visa sin ståndpunkt mot lokala myndigheter.

Ving slutar med engångsartiklar i plast

Thomas Cook Group, som Ving är en del av, vill minska nedskräpningen av plast i haven. Företagets mål är att 70 miljoner engångsartiklar i plast ska vara borta i slutet av år 2019, som ett första steg i företagets långsiktiga initiativ #noplaceforplastic. Läs mer här.

Shopping och souvenirer

För många är shopping en rolig och viktig del av semestern, och minst lika många vill ha med sig ett minne av semestern när de åker hem. Men mycket av det som säljs på resmålen är antingen piratkopior eller föremål som tillverkats av djur- eller växtdelar. På en del platser kan man även köpa levande växter och djur. Därför är det viktigt att man både känner till och följer de internationella och nationella regler som finns. Funderar du på att köpa souvenirer som helt eller delvis tillverkats av växter eller djur bör du veta att ett stort antal arter skyddas av internationella regler och att du kan behöva tillstånd för att ta med dem hem. Detta kan även gälla snäckor och koraller. Tänk också på att alla länder skyddar sina kulturella och historiska arv och att majoriteten av alla historiska föremål är olagliga att föra ut ur respektive land.

Vilka kontrollorgan finns?
CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, etablerades 1973 för att säkerställa att internationell handel med vilda djur och växter inte utgör något hot mot arternas överlevnad. CITES har idag mer än 160 medlemsstater och ett regelverk som omfattar över 30 000 växter och djurarter, som är förbjudna att handla med eller som kräver särskilda tillstånd.

I Sverige är det Tullverket som kontrollerar in- och utförsel av varor och det finns motsvarande myndighet i det land du besöker. Tänk på att vissa varor kan vara tillåtna att föra ut ur det land du besöker, men förbjudna att föra in i Sverige. På Jordbruksverkets hemsida finns även bra information att ta del av.

För mer information:Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder