Vings ägare tar bort 16 utflykter med djur

2017-04-05

Sedan 1 januari 2017 har koncernen där Ving ingår, en ny policy för alla utflykter där man möter djur. Policyn innebär striktare krav på arrangörer att de måste uppnå minimikraven inom ABTA Global Animal Welfare Guidelines.

Arrangörer som inte lever upp till riktlinjerna tas bort.

Av de 25 arrangörer som kontrollerats säljer Ving biljetter till tre, varav en inte uppfyller kraven. Det är Dolphine Explorer i Dominikanska republiken som försvinner ur programmet till vintern 2017/18. De två arrangörer som klarat Global Spirits kontroll är Marineland på Mallorca samt Loro Parque på Teneriffa.

- För många av våra gäster är utflykter där man möter djur en viktig del av den totala semesterupplevelsen. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att vi som företag lever upp till våra värderingar (kvalitet, service, pålitlighet) och levererar de bästa utflykterna till våra gäster, säger Magdalena Öhrn, informationschef Ving.

Inom koncernen erbjuds idag flera hundra utflykter och aktiviteter där man möter djur, av dem är ett 90-tal helt fokuserade på djur, t ex djurparker, men man kan också möta djur i många andra sammanhang och samtliga utflykter ska kontrolleras. Sedan 2015 har elefantridning tagits bort ur programmet.

- Att genomföra dessa kontroller är naturligtvis både omfattande och tidskrävande och det här är en bra början i ett långsiktigt arbete. Fler utflykter där Vings kunder möter djur kommer att kontrolleras framöver. Målet är att Global Spirit ska hinna kontrollera 50 utflykter under 2017 och nästa år öka takten ytterligare, fortsätter Magdalena Öhrn.

Som företag tar vi avstånd från arrangörer som köper in vilda djur från naturen i syfte att använda dem i underhållningssyfte. När det kommer till de djur som idag lever på djurparker så kan de inte återföras till naturen på ett säkert och hållbart sätt, i en övergångsfas har vi och andra företag inom turistindustrin därför ett stort ansvar att ställa krav på arrangörer och samtidigt se till att de företag som inte lever upp till ABTAs riktlinjer inte marknadsförs och säljs av oss.

Om policyn

Policyn är framtagen tillsammans med experter på detta område, Global Spirit samt djurorganisationen Born Free.

  1. Sedan 1 januari 2017 ska alla utflykter där man möter djur kontrolleras. I kontrollen utgår man från de riktlinjer som fastställts i ”ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism”. Delar som kontrolleras är bland annat att arrangören upprätthåller register över alla veterinärkontroller för varje enskilt djur, att man följer hälsoföreskrifter för hantering av mat/foder, att det finns solskydd, löpande mätning av salthalt och klornivåer i alla pooler och vattentankar där djur är inhysta. Att det finns aktiviteter för att stimulera och engagera djuren osv.
  2. Besöken görs oanmälda och varje arrangör förväntas förse Global Spirit med det material som efterfrågas.
  3. Om kontrollen visar att en arrangör inte klarar de uppsatta riktlinjerna fullt ut har man tre månader på sig att lösa sina problem. Vi kommer att arbeta med arrangören för att förbättra villkoren för djuren under denna period. Om situationen inte förbättras till den standard som krävs så stoppas all försäljning och marknadsföring.
  4. Även om en arrangör tas bort till försäljning kan vi erbjuda fortsatt stöd för att hjälpa dem att uppfylla ABTAs krav baserat på utvärderingen från Global Spirit. Beslut om att ta tillbaka en arrangör kommer att fattas från fall till fall och alltid med utgångspunkt från att de klarar att leva upp till riktlinjerna.

ABTA Global Animal Welfare Guidelines

ABTA står för “The Association of British Travel Agents”, där bland annat Thomas Cook Group ingår. ABTA Global Animal Welfare Guidelines har tagits fram i samarbete med Born Free Foundation, experter från industrin, ABTA-medlemmar, forskare, zoologer och NGOs. Syftet med riktlinjerna är att få bort dåliga exempel samt höja standarden och djurskyddet hos arrangörer inom turistindustrin.
Läs mer om ABTAs riktlinjer.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder