Loro Parque

April 2017

Sedan 1 januari 2017 har Thomas Cook Group, där Ving ingår, en ny policy för alla utflykter där man möter djur. Policyn innebär striktare krav på utflyktsarrangörer att de måste uppnå minimikraven inom ”ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism”.

Thomas Cook Group har genom företaget Global Spirit de senaste månaderna kontrollerat 25 utflykter där våra gäster möter djur. 16 av dessa arrangörer klarar inte att leva upp till riktlinjerna och har nu tagits bort i utflyktsprogrammet. En av de undersökta utflykterna är Loro Parque.

För Loro Parque gick kontrollen bra och de lever upp till ABTAs riktlinjer och kommer därmed att finnas kvar i Vings utflyktsprogram. Som företag tar vi även avstånd från arrangörer som köper in vilda djur från naturen i syfte att använda dem i underhållningssyfte. Loro Parque köper inte in djur från det vilda.

När det kommer till de djur som idag lever på djurparker så kan de inte återföras till naturen på ett säkert och hållbart sätt, i en övergångsfas har vi och andra företag inom turistindustrin därför ett stort ansvar att ställa krav på arrangörer och samtidigt se till att de företag som inte lever upp till ABTAs riktlinjer inte marknadsförs och säljs av oss.

För frågor gällande djuren på Loro Parque hänvisar vi till parken som är de som har mest kännedom om det arbete som görs rörande djuromsorg, specifika arter, forskning och utveckling osv på Loro Parque.

Om Thomas Cooks policy

Policyn är framtagen tillsammans med experter på detta område, Global Spirit samt djurorganisationen Born Free.

  1. Sedan 1 januari 2017 ska alla utflykter där man möter djur kontrolleras. I kontrollen utgår man från de riktlinjer som fastställts i ”ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism”. Delar som kontrolleras är bland annat att arrangören upprätthåller register över alla veterinärkontroller för varje enskilt djur, att man följer hälsoföreskrifter för hantering av mat/foder, att det finns solskydd, löpande mätning av salthalt och klornivåer i alla pooler och vattentankar där djur är inhysta. Att det finns aktiviteter för att stimulera och engagera djuren osv.
  2. Besöken görs oanmälda och varje arrangör förväntas förse Global Spirit med det material som efterfrågas.
  3. Om kontrollen visar att en arrangör inte klarar de uppsatta riktlinjerna fullt ut har man tre månader på sig att lösa sina problem. Vi kommer att arbeta med arrangören för att förbättra villkoren för djuren under denna period. Om situationen inte förbättras till den standard som krävs så stoppas all försäljning och marknadsföring.
  4. Även om en arrangör tas bort till försäljning kan vi erbjuda fortsatt stöd för att hjälpa dem att uppfylla ABTAs krav baserat på utvärderingen från Global Spirit. Beslut om att ta tillbaka en arrangör kommer att fattas från fall till fall och alltid med utgångspunkt från att de klarar att leva upp till riktlinjerna.

Inom Thomas Cook-gruppen erbjuds idag flera hundra utflykter och aktiviteter där man möter djur, av dem är ett 90-tal helt fokuserade på djur, t ex djurparker, men man kan också möta djur i många andra sammanhang och samtliga utflykter kontrolleras. Sedan 2015 har elefantridning tagits bort ur programmet.

Att genomföra dessa kontroller är naturligtvis både omfattande och tidskrävande och det här är en bra början i ett långsiktigt arbete. Fler utflykter där Vings kunder möter djur kommer att kontrolleras framöver, målet är att Global Spirit ska hinna kontrollera 50 utflyktsarrangörer under 2017 och nästa år öka takten ytterligare.

ABTA Global Animal Welfare Guidelines

ABTA står för “The Association of British Travel Agents”, där bland annat Thomas Cook Group ingår. ABTA Global Animal Welfare Guidelines har tagits fram i samarbete med Born Free Foundation, experter från industrin, ABTA-medlemmar, forskare, zoologer och NGOs. Syftet med riktlinjerna är att få bort dåliga exempel samt höja standarden och djurskyddet hos arrangörer inom turistindustrin.

Februari 2017

Den kritik som riktas mot parken har vi tagit på största allvar och med anledning av det så har vi tagit flera initiativ. Från 1 januari, 2017 infördes en ny strängare policy inom Thomas Cook Group, där Ving ingår, för djurattraktioner som innefattar fler kontroller och uppföljningar av alla utflykter där man möter djur samt krav på att underleverantörer följer ABTAs riktlinjer. Det innebär bland annat att företag som inte lever upp till riktlinjerna tas bort ur vårt program. Vi har också en pågående och bra dialog med Djurens rätt.

Nyligen gjordes ett besök till Loro Parque av kollegor från Ving i syfte att inleda en tätare dialog med parken och parallellt har en sk audit genomförts av företaget Global Spirit. Vi inväntar nu resultatet från denna audit och kommer att informera om den på vår hållbarhetssida om några veckor. Läs mer om vår policy här.

Oktober 2016

Tillsammans med våra nordiska kollegor och vårt moderbolag Thomas Cook, arbetar vi på Ving för att få en bättre kontroll och bättre villkor för de djur vi möter på våra resmål. I ett flertal år har vi inom Thomas Cook arbetat med djurskydd och varit med och format riktlinjerna för djurhållning och djurens välfärd vilket resulterade i ”ABTA Global Welfare Guidence for Animals in Tourism”.

Vi erbjuder idag våra kunder ett litet urval av utflykter där man möter djur. Genom våra lokala agenter ombesörjer vi att våra samarbetspartners behandlar djuren väl. Vi har även påbörjat ett samarbete med Global Spirit, som kommer att genomföra en oberoende granskning av de attraktioner vi erbjuder.

Den djupare diskussion om huruvida man ens skall hålla djur i fångenskap, är också det en diskussion som vi har respekt för och är en aktiv del av. Att sätta stopp för ett samarbete är dock inte alltid den bästa lösningen för djuren och fortsatt tror vi att vår närvaro bidrar till att upprätthålla en bättre standard. En standard som vi fortsatt arbetar för att påverka.

Vi ser allvarligt på den kritik som riktas mot parken och har fört informationen vidare till dem. 2014 genomfördes en extern kontroll av parken på vårt uppdrag där det konstaterades att Loro Parque levde upp till de uppsatta riktlinjer som utgörs av ABTA Global Welfare Guidens for Animals in Tourism". Vi planerar nu att följa upp detta med en ny kontroll för att säkerställa djurens välfärd.

Vi är självklart öppna för en dialog och har träffat representanter från Djurens rätt, det var ett bra möte och vi kommer fortsätta dialogen. Vårt nästa steg är att besöka Loro Parque och ta diskussionen vidare med dem.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder