Lollo & Bernie lär barnen sopsortera på Sunwing Resort

Augusti 2016
På Vings egna familjehotell Sunwing Family Resorts finns en populär rundvandring som leds av Lollo eller Bernie där de hjälper barnen att lägga rätt skräp i rätt soptunna. Så förutom skattjakt, Mini Maraton, After Beach och ansiktsmålning har barnen även möjlighet att delta i miljöaktiviteten ”Let’s Go Green”. Vandringen görs på alla Vings familjehotell Sunwing Family Resorts.

Som avslutning får alla barnen en ”Lollo & Bernie Happy Planet Book” som tack för hjälpen. Det brukar vara stor uppslutning kring rundvandringen med både barn och föräldrar som lyssnar och är delaktiga.

Det här är ett roligt sätt att lära barnen var man slänger glas, batterier, papper och burkar. Sannolikt kommer de sedan att berätta för mamma och pappa hur man gör och när de kommer hem kanske de börjar hjälpa far- och morföräldrar med deras sopsortering, säger Magdalena Öhrn, informationschef på Ving.

Källsortering på alla Sunwing Family Resorts

Alla Sunwing Family Resorts har infört källsortering. Antalet uppsamlingsstationer varierar men är alltid minst fyra. Städningen ska ske med så lite kemikalier som möjligt, helst med bara moppar och dukar av microfibermaterial. I den mån kemikalier måste användas gäller höga miljökrav. Produkter och leverantörer måste klara miljökraven annars byts de ut. Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet och investerar i ny teknik för att till exempel spara energi och vatten.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder