Ny hållbarhetsrapport från Thomas Cook

Hållbarhetsrapport 2016

Februari 2017
I januari släppte Thomas Cook Group, där Ving ingår, sin årliga hållbarhetsrapport för 2016.

Som en stor reseaktör har vi ett ansvar att hela tiden förbättra vårt sätt att arbeta. Vi vet att turism bidrar till många positiva saker som arbetstillfällen på de resmål vi verkar samt ökad kännedom om, och inblick i, andra kulturer.

Men med över en miljard resande turister årligen vet vi att turismen även kan ha en negativ påverkan. För Thomas Cook är det därför viktigt att vi ständigt utvecklar och förbättrar oss inom de områden där det är möjligt.

Nedan några exempel ur rapporten

Thomas Cook Group har:

  • Använt 49 procent av elförbrukningen från förnyelsebara källor, bland annat från våra egna solpaneler på Thomas Cook Airline Scandinavias kontor i Köpenhamn.
  • Travelifes hållbarhetscertifiering på våra familjehotell Sunwing Family Resorts samt EUs miljömärkning EU Ecolabel (Utom Sunwing Bangtao i Thailand som arbetar på detta).
  • Använt 11 procent mindre vatten på Sentido Apollo Blue efter att ha implementerat Thomas Cook Water Management Handbook.
  • Thomas Cook Tyskland har hamnat på topp 100-listan över mest attraktiva arbetsgivare.
  • Thomas Cook Group Airlines är ett av de mest effektiva flygbolagen i Europa. Utsläppen per passagerarkilometer hamnar på 74.4gCO2 jämfört med 90.11gCO2 för de fem största europeiska flygbolagen.
  • Thomas Cook erbjöd 72 utflykter på 40 destinationer med fokus på det lokala samhället, människor och lokala traditioner samtidigt som hänsyn tagit till miljö och skydd av historiska platser eller livsmiljöer.
    -Stöttat flyktingar med julgåvor och renoverade cyklar i Tyskland.
    -Stöttat över 70 välgörenhetsprojekt genom Thomas Cook Childrens Charity (UK).

Med Thomas Cooks senaste initiativ, en ny policy med striktare krav på leverantörer av djurattraktioner, inklusive tätare kontroller, har företaget just nu de högsta kraven i branschen. Under året kommer Thomas Cook Group att lansera en ny övergripande hållbarhetsstrategi.

Läs rapporten här

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder