Djurattraktioner

December 2016

Vings ägare skärper kraven på arrangörer av djurattraktioner

2008 lanserades ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism, riktlinjerna reviderades 2013 och anses idag vara de mest omfattande riktlinjerna som finns för djurens välfärd inom turistbranschen. ABTAs riktlinjer är framtagna tillsammans med turistindustrin, och vi har sedan lanseringen av riktlinjerna arbetat för att sprida kunskap om dem gentemot utflyktsarrangörer.

Från 1 januari, 2017 införs en ny strängare policy inom gruppen, där Ving ingår, för djurattraktioner som innefattar fler kontroller och uppföljningar av utflykter där man möter djur samt krav på att utflyktsarrangörer följer ABTAs riktlinjer.

Under våren 2016 anlitades företaget Global Spirit för att genomföra en revision av de största attraktionerna. Resultatet visade att vissa arrangörer inte nådde upp till riktlinjerna. Ett beslut har därför tagits i högsta ledningen att skärpa kraven på dessa och även alla övriga arrangörer av djurattraktioner, bland annat kommer det att genomföras fler kontroller och uppföljningar med hjälp av Global Spirit. Utflyktsarrangörer som inte klarar att leva upp till riktlinjerna tas bort.

Vings ägare är först inom reseindustrin med denna striktare linje.

Att möta djur är för många av våra kunder en viktig del av semesterupplevelsen. Samtidigt vet vi att det för många människor är oacceptabelt med vilda djur i fångenskap. Men tyvärr kan många av dessa djur i fångenskap inte återföras till naturen. Turismen spelar en stor roll här för att höja standarden för dessa djur, något vi vill säkerställa med den nya policyn.

Policyn är framtagen tillsammans med experter på detta område, Global Spirit samt djurorganisationen Born Free.

Vår policy ser ut enligt följande:

  • Från och med 1 januari 2017 kommer Global Spirit genomföra kontroller av de utflykter vi erbjuder till attraktioner med djur. I kontrollen utgår man från de riktlinjer som fastställts i ”Global Welfare Guidance for Animals in Tourism”.
  • Besöken görs oanmälda och varje arrangör förväntas förse Global Spirit med det material som efterfrågas.
  • Om kontrollen visar att en arrangör inte klarar de uppsatta riktlinjerna fullt ut kommer man att ha tre månader på sig att lösa sina problem. Vi kommer att arbeta med utflyktsarrangören för att förbättra villkoren för djuren under denna period. Om situationen inte förbättras till den standard som krävs så stoppas all försäljning och marknadsföring.
  • Även om en utflykt tas bort till försäljning kommer vi att fortsätta att ge stöd till arrangören för att hjälpa dem att uppfylla de krav som ställs. Beslut om att ta tillbaka en arrangör kommer att fattas från fall till fall och alltid med utgångspunkt från att de klarar att leva upp till riktlinjerna.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder