Aktuell information kring vårt hållbarhetsarbete

Samtidigt som allt fler reser påverkas den globala miljön, länderna vi semestrar i och människorna som lever och arbetar i dessa länder. På Vinggruppen (Ving, Spies, Tjäreborg, Sunclass Airlines) arbetar vi aktivt för att minimera de negativa effekterna och öka de positiva effekterna av turismen. Vi är emot alla former av illegala och exploaterande former av turism. Vi strävar alltid efter att utgå från hållbarhetsaspekten, både när det gäller vår egen verksamhet och då vi samarbetar med lokala partners.

Aktuell information

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder