Varje resa räknas

Nu tar vi nästa stora och viktiga steg på vår hållbarhetsresa – och gör det samtidigt enklare för dig att resa mer hållbart. Från och med den 29 april klimatkompenserar vi samtliga våra flygresor, både med vårt eget flygbolag och för gäster som reser med andra flygbolag. Klimatkompenseringen ingår i resans pris och medför inga prishöjningar. Och hållbarhetsresan fortsätter, vi fokuserar ständigt på att minska vår klimatpåverkan både här hemma, på flyget samt på våra hotell och resmål.

Så går det till
Vi investerar i projekt genom ett partnerskap med Natural Capital Partners, en global ledare inom utsläppsminskningar. Samtliga projekt följer den globala standarden The CarbonNeutral Protocol, som inte bara täcker koldioxid- utan samtliga växthusgasutsläpp. Projekten bidrar dessutom till att skapa tillgång till rent vatten, arbetstillfällen och infrastruktur, samt främjar hälsa och har en positiv inverkan på hela samhällen och fler än 125 000 människor.

Läs mer om vår klimatkompensation här
Läs mer om projekten här

Vad vi gör för ett mer klimatsmart resande

Vi vill göra skillnad med varje semesterresa. Därför strävar vi hela tiden efter att minimera vår klimatpåverkan både här hemma, på flyget och på våra hotell och resmål.

Vår VD om vårt hållbarhetsarbete

Vår VD Johnny Nielsen berättar om vårt hållbarhetsarbete

Hållbart resande

Vi på Ving har varit med och skapat upplevelser och minnen i över 60 år. Vi vill alltid ge våra kunder de bästa veckorna på året när de reser med oss.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor, och vet att vi ibland är en del av problemet. Därför engagerar vi oss starkt i dessa frågor och har gjort det sedan mitten av 90-talet, då vi tillsatte vårt första miljöråd.

>>Vi vill göra skillnad med varje semesterresa, både för de som reser med oss och lokalt på våra destinationer. Därför strävar vi hela tiden efter att minimera vår klimatpåverkan både här hemma, på flygresan och på våra hotell- och semesterdestinationer.
 
Vårt löfte är att hela tiden hitta nya områden att förbättra oss på ytterligare. Det är ett ständigt pågående arbete. Vi har genom åren lyckats åstadkomma stora förbättringar, framför allt inom flyget och hotelldriften. Vårt eget flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, har de senaste 15 åren lyckats minska utsläppen med drygt 20 procent och fortsätter sin resa med att minska klimatpåverkan.

Från och med den 29 april, 2019 tar vi nästa steg i vår hållbarhetsresa. Då börjar vi klimatkompensera samtliga av våra gästers flygresor, både med vårt eget flygbolag och för gäster som reser med andra flygbolag.
 
Lokalt på våra destinationer arbetar vi tätt tillsammans med våra samarbetspartners för att minska avfall samt energi-, vatten och kemikalieförbrukning på hotellen. Vi jobbar med hållbarhetscertifieringar för våra egna koncepthotell vilket handlar om hotellens miljöpåverkan och socialt ansvar. Vi arbetar också aktivt med djurvälfärd inom vår bransch och under hösten inledde vi initiativet #noplaceforplastic där vi ska ta bort 70 miljoner engångsartiklar av plast under 2019 på våra flyg och hotell, detta som ett första steg för att minska användningen av plast.>>

Johnny Nilsen, Vd Ving Sverige

Vi arbetar med följande certifieringar

Mer information om våra miljöcertifieringar