VÅRT MILJÖARBETE

Alla våra O.B.C har idag EU Ecolabel och miljöarbetet fortsätter. Bland annat har barnen sin särskilda miljödag där de tillsammans med personalen i Mini Land fårLäs mer sortera sopor och lära sig vara rädda om miljön. Se upp alla föräldrar!

Dölj

Källsortering på O.B.C

Alla O.B.C har infört källsortering. Antalet uppsamlingsstationer varierar men är alltid minst fyra. Ett kontinuerligt utbyte av städkemikalier. Städningen ska ske med så lite kemikalier som möjligt, helst med bara moppar och dukar av microfibermaterial. I den mån kemikalier måste användas gäller höga miljökrav. Produkter och leverantörer måste klara miljökraven annars byts de ut. Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet och investerar i ny teknik för att till exempel spara energi och vatten.

Eco label

O.B.C har i många år arbetat för att förbättra miljön. Det märks i stort som smått. Från källsortering av avfall på våra anläggningar till samarbete på europeiskt plan för att skapa riktlinjer för hela hotellbranschen.

Läs mer om Eco label här

Hållbart resande

Vad kan våra gäster bidra med?

Sängkläder och handdukar byts inte automatiskt under städdagar. När du som gäst vill att vi ska byta dessa, lägger du dem i tvättkorgen i badrummet. Tillsammans sparar vi stora mängder elektricitet, tvättmedel och vatten. Och, färskvatten är ofta en bristvara i Medelhavsområdet och på Kanarieöarna. Därför ber vi alla att vara sparsamma med vatten. Om 500 personer stänger av vattnet när de borstar tänderna sparar vi tillsammans minst 50 000 liter vatten i veckan. Sortera gärna i de sorteringskärl som finns utplacerade inom området. Du kan redan idag börja efterfråga miljömärkta hotell när du väljer en resa! Tillsammans kan vi skapa stora intryck... ..och lämna små avtryck.

UPPTÄCK MER AV O.B.C