PART OF THE THOMAS COOK GROUP

Våra värderingar

Våra värderingar

Vi säljer inte resor, vi säljer förväntningar, upplevelser och minnen. Vår vision är att vi ska ge våra kunder De bästa veckorna på året. För att vi ska lyckas uppnå vår vision krävs att vi är en väl fungerande enhet och har en gemensam värdegrund som genomsyrar hela koncernen.

Våra värderingar inom Thomas Cook:

  • Lyckas som ett team.
  • Leverera för våra kunder.
  • Engagera varandra.
  • Skapa resultat.
  • Agera med integritet.

När vi rekryterar nya medarbetare letar vi efter personer som delar dessa värderingar.