Hållbart resande

Vi på Ving har varit med och skapat upplevelser och minnen i över 60 år. Vi vill alltid ge våra kunder de bästa veckorna på året när de reser med oss.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor, och vet att vi ibland är en del av problemet. Därför engagerar vi oss starkt i dessa frågor och har gjort det sedan mitten av 90-talet, då vi tillsatte vårt första miljöråd.

Läs mer Vi vill göra skillnad med varje semesterresa, både för de som reser med oss och lokalt på våra destinationer. Därför strävar vi hela tiden efter att minimera vår klimatpåverkan både här hemma, på flygresan och på våra hotell- och semesterdestinationer.
 
Vårt löfte är att hela tiden hitta nya områden att förbättra oss på ytterligare. Det är ett ständigt pågående arbete. Vi har genom åren lyckats åstadkomma stora förbättringar, framför allt inom flyget och hotelldriften. Vårt eget flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, har de senaste 15 åren lyckats minska utsläppen med drygt 20 procent och fortsätter sin resa med att minska klimatpåverkan.
 
Lokalt på våra destinationer arbetar vi tätt tillsammans med våra samarbetspartners för att minska avfall samt energi-, vatten och kemikalieförbrukning på hotellen. Vi jobbar med hållbarhetscertifieringar för våra egna koncepthotell vilket handlar om hotellens miljöpåverkan och socialt ansvar. Vi arbetar också aktivt med djurvälfärd inom vår bransch och under hösten inledde vi initiativet #noplaceforplastic där vi ska ta bort 70 miljoner engångsartiklar av plast under 2019 på våra flyg och hotell, detta som ett första steg för att minska användningen av plast.
Dölj

Johnny Nilsen, Vd Ving Sverige

Vårt arbete på flygen, resmålen och hotellen

Vårt flygbolag är certifierat genom ISO 14001

Att flyga charter är alltid ett bättre miljöval än att flyga reguljärt. Charterflyg genererar cirka 30 procent mindre koldioxidutsläpp per passagerarkilometer än reguljärflygbolag. Det beror på att vi fyller våra flyg till drygt 93 procent, att vi oftast flyger direkt till resmålet och har få starter och landningar.

På resmålen

Lokalt på våra destinationer arbetar vi tillsammans med våra samarbetspartners med att agera så miljömedvetet som möjligt i varje verksamhet och för en sund utveckling på resmålen.

En miljövänligare hotellupplevelse

Vi ställer höga miljökrav på våra hotellpartners, vi har en miljöklausul i alla våra hotellkontrakt och fler än 180 av hotellen i vårt utbud är hållbarhetscertifierade enligt Travelife, många hotell har också den europeiska certifieringen EU-Ecolabel.

Aktuell information kring vårt miljöarbete

#Noplaceforplastic

Ving / Thomas Cook Group gör sig av med 70 miljoner engångsartiklar i plast

Hallbarhetsrapport 2018

Ta del av vår hållbarhetsrapport för 2018 och läs om vårt arbete för ett mer hållbart resande!

Klimatkompensera med GreenSeat

Sedan 2007 samarbetar vi med GreenSeat gällande klimatkompensation för flygresor. Du lägger själv in din resa och betalar in pengarna till Greenseat, som investerar pengarna i olika typer av projekt för hållbar energi i utvecklingsländer.

Vi arbetar med följande certifieringar

Mer information om våra miljöcertifieringar

Travelife

Tillhandahåller riktlinjer och mätsystem för miljöarbete och socialt ansvar i resebranschen. Det är t ex arbetsrätt och mänskliga rättigheter, miljöledning för energi- och vattenförbrukning, avfall och kemikalier. Anslutna företag i Travelife ska också bidra till samhället genom att anställa lokalt, anlita lokala leverantörer samt motverka att barn utnyttjas. Tavelife stöds av alla stora researrangörer. För att bli certifierad måste hotellet klara granskning via oberoende auditörer från Travelife.

ISO 14001

Sedan januari 2011 är Thomas Cook Airlines Scandinavia ISO 14001-certifierat. Certifieringen ställer höga krav på löpande miljöutveckling. Certifieringen kräver att flygbolaget kan dokumentera att processer, verksamhet och kompetens riktas mot en minskad miljöpåverkan. Att man följer relevanta lagar och bestämmelser inom miljöområdet, förebygger förorening samt löpande förbättrar sitt miljöarbete.

EU-Ecolabel

Detta är Europas officiella miljömärke och en av de främsta miljömärkningarna i världen. EU Ecolabel fungerar precis som det nordiska miljömärket Svanen. För att få denna märkning måste en rad höga krav på miljö, hälsa och kvalitet uppfyllas.