Avrådan från alla icke nödvändiga resor från Danmark

Resor från Danmark ställs in fram till och med 31 augusti.
Danska UD gick den 13 mars kl 16.00 ut med en avrådan från alla icke nödvändiga resor till hela världen. Avrådan har sedan dess förlängts och gäller i dagsläget fram till och med 31 augusti. Det innebär att alla Vings resor från Köpenhamn ställs in fram till dess. Enligt gällande praxis har du som kund med inbokad resa fram till och med den 31 augusti rätt att få tillbaka pengarna vid inställd resa. Vi erbjuder dig naturligtvis även ombokning om du önskar att ändra din resa till ett annat datum.

Vad gäller för resor fram till och med 31 augusti?
Vi kontaktar alla berörda kunder via sms/mail och erbjuder möjlighet till ombokning av resa till ett senare datum eller avbokning av resan.

Du behöver därför inte kontakta oss, då vi kontaktar berörda kunder i turordning.

Jag har en resa bokad med Ving från Köpenhamn efter 31 augusti, vad gör jag?
Avresor efter den 31 augusti planeras att gå som vanligt om inte danska eller svenska UD kommer med nya reseråd efter detta datum. Vanliga av- och ombokningsregler gäller.

Information om situationen just nu

Vi följer utvecklingen noga kring Coronavirusets spridning och följer som alltid Utrikesdepartementets rekommendationer och Folkhälsomyndigheters uppdateringar.