Avrådan från alla icke nödvändiga resor från Danmark

Resor från Danmark ställs in från fredag den 13 mars från kl 16.00
Danska UD går den 13 mars ut med en avrådan från alla icke nödvändiga resor till hela världen. Avrådan gäller tillsvidare. Det betyder att vi ställer in alla resor från Danmark och Köpenhamn till och med 13 april. Enligt gällande praxis har du som kund med inbokad resa fram till den 13 april rätt att få tillbaka pengarna vid inställd resa eller avboka om UD:s avrådan fortsatt gäller. Vi erbjuder dig naturligtvis även ombokning om du önskar att ändra din resa till ett annat datum.

Vad gäller för resor fram till och med 13 april?
Våra resor är inställda fram till och med den 13 april, och du ska därför inte bege dig ut till flygplatsen. Vi kontaktar alla berörda kunder via sms/mail och erbjuder möjlighet till ombokning av resa till ett senare datum eller avbokning av resan.

Vi ringer dig, du ska alltså inte kontakta oss.

Jag har en resa bokad med Ving från Köpenhamn efter 14 april, vad gör jag?
Avresor efter den 14 april planeras att gå som vanligt om inte UD kommer med nya reseråd efter detta datum. Vanliga av- och ombokningsregler gäller.

Information om situationen just nu

Vi följer utvecklingen noga kring Coronavirusets spridning och följer som alltid Utrikesdepartementets rekommendationer och Folkhälsomyndigheters uppdateringar.